Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

4/03 Kontaktmannaskap. Emotionella upplevelser hos behandlingsassistenter inom LVM-vården

Författare: Anita Helgesson

Utgivningsår: 2003

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 4/03

Pris: 74 kr

Kontaktmannaskapet är en fördjupning i behandlingsassistentrollen och ett vanligt förekommande inslag i arbetet med vuxna missbrukare i tvångsvård. Man kan engagera sig på samma sätt i andra klienter som dem man är kontaktperson för men gör man det?

16 behandlingsassistenter fick först berätta fritt om ett kontaktmannaskap de var involverade i. Därefter ombads de att berätta om upplevda känslor av omsorg, tillit, misstro och att inte ha kontroll i samband med kontaktmannaskapet.

Positiva känslor upplevdes när organisationen var tydlig och stödjande och när god kontakt hade etablerats med klienten, och vice versa.

Kontaktmännen beskrev skillnader i att arbeta med kvinnor respektive män beroende på vilket kön man själv tillhörde.