Personer intagna på SiS LVM-hem 2020

Utgivningsår: 2022

ISBN: 978-91-87053-84-9

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 4

LVM-vårdens främsta syfte är att avbryta en individs missbruk om missbruket riskerar att allvarligt skada individens egna eller närståendes liv och hälsa. Omhändertagandet för vård utan samtycke stöds av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. LVM-vården syftar även till att påbörja behandling och motivera till fortsatt vård i frivillig form. LVM-vården får pågå under högst sex månader.
Vid intagningen till ett LVM-hem genomför klienten en DOK-intervju med strukturerade frågor inom olika livsområden.

Dela sidan med andra