ACT inom statlig ungdomsvård

Utgivningsår: 2021

ISBN: 978-91-87053-78-8

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 4

Behandling av ungdomar inom institutionsvård kan vara en utmaning, där samsjuklighet och låg psykosocial funktionsnivå är vanligt förekommande. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara den mest effektiva behandlingsmetoden för denna grupp, men ger oftast små förbättringar. Därför finns det utrymme och potential för att utveckla nya och effektivare behandlingsmetoder. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) skulle kunna vara en sådan metod.
Syftet med föreliggande studie var att testa om det gick att genomföra en ACT-gruppintervention för ungdomar som tvångsvårdas och undersöka vilka eventuella effekter behandlingen har.

Dela sidan med andra