4 2019 Personer intagna på SiS LVM-hem 2018

Utgivningsår: 2019

ISBN: 978-91-87053-58-0

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 4

Vid intagningen till ett LVM-hem genomför klienten en DOK-intervju med strukturerade frågor inom olika livsområden. Resultatet används när personal, klient och socialtjänst planerar för vilken typ av stöd och vilka insatser klienten har behov av på kort och lång sikt. Tabellverket för 2018 redovisar uppgifter från DOK inskrivningsintervjuer med syfte att visa den procentuella köns- och, i de flesta fall även, åldersfördelningen av LVM-klienters livssituation och upplevelse av SiS vård.

Tabellverket inleds med en beskrivning av den missbruksvård som bedrivs på SiS och det system som används för dokumentation och uppföljning samt en materialbeskrivning. Materialet från intervjuerna redovisas i form av tabeller.

Rapporten är sammanställd av SiS vård- och behandlingsenhet.

Dela sidan med andra