4 2018 Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2017

Utgivningsår: 2018

ISBN: 978-91-87053-59-7

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 4

I denna rapport redovisas utskrivningsintervjuer som har gjorts i samband med att klienter skrivs ut från SiS LVM-institutioner. Syftet med de strukturerade DOK-intervjuerna är att klienterna ska få möjlighet att beskriva hur de har upplevt tiden på institutionen. I samband med varje intervju redogör även personalen för klientens vistelse.

I tabellverket ingår uppgifter om totalt 890 utskrivningar. Av dem är 598 män och 292 kvinnor. Klienterna är mellan 19 och 84 år gamla och medelåldern är 38 år.