4 2018 Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2017

Utgivningsår: 2018

ISBN: 978-91-87053-59-7

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 4

I denna rapport redovisas utskrivningsintervjuer som har gjorts i samband med att klienter skrivs ut från SiS LVM-institutioner. Syftet med de strukturerade DOK-intervjuerna är att klienterna ska få möjlighet att beskriva hur de har upplevt tiden på institutionen. I samband med varje intervju redogör även personalen för klientens vistelse.

I tabellverket ingår uppgifter om totalt 890 utskrivningar. Av dem är 598 män och 292 kvinnor. Klienterna är mellan 19 och 84 år gamla och medelåldern är 38 år.

Dela sidan med andra