4 2011 Follow-up of youths admitted to SiS youth care facilities 1997-2001

Författare: David Shannon

Utgivningsår: 2011

ISBN: 978-91-972745-7-9

Rapportserie: Institutionsvård i fokus/Forskningsrapport

Rapportnummer: 4 2011

Pris: 200 kr

Rapporten presenterar de viktigaste resultaten från forskningsprojektet "Uppföljning av ungdomar inskrivna på särskilda ungdomshem åren 1997-2001". Studien omfattar drygt 2.500 ungdomar och undersöker sambanden mellan problem vid intagning, vårdkarriärer inom SiS och eventuella återfall efter utskrivning.

Enligt studien spelar ålder och kön stor roll när det gäller grund för placering. Pojkarna i uppföljningen placerades i större omfattning än flickorna på grund av brottslighet, medan psykisk ohälsa var vanligare som placeringsorsak för flickor. Ju äldre ungdomarna var när de kom till SiS, ju mer dominerade missbruk som orsak till placeringen.

Studien visar att det finns en tydlig koppling mellan anledning till att ungdomarna placerats hos SiS och de ungas tillvaro efter utskrivning. Erfarenhet av missbruk verkar vara den enskilt mest betydelsefulla faktorn när det gäller risk för fortsatta problem.

Dela sidan med andra