Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

3/99 Klockbacka - en välintegrerad akutinstitution, Delrapport 1

Författare: Gurli Fyhr

Utgivningsår: 1999

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 3/99

Pris: 63,5 kr

Delrapport 1 i forskningsprojektet Dolda resurskrävande problem i vård- och omsorgsorganisationer.

Klockbacka är den första av sex organisationer Gurli Fyhr studerar för att skapa en generell teori om vad som gör att vissa vård- och omsorgsorganisationer utvecklas till vad hon kallar icke-professionella organisationer.

Klockbacka är ett särskilt ungdomshem som tar emot våldsbenägna pojkar mellan 15 och 21 år. Datainsamlingen är gjord med enkäter, intervjuer och gruppdiskussioner med personalen.