Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

3/02 Barfotabarn. Flickors vandring från LVU till LVM

Författare: Anette Kindstrand och Tomas Theorin

Utgivningsår: 2002

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 3/02

Pris: 85 kr

"Det finns inga hopplösa fall" är ett samarbetsprojekt mellan Ljungaskog, ett särskilt ungdomshem, och Runnagården, ett LVM-hem. Syftet är att utveckla vården för flickor och kvinnor på basis av lärdomar från såväl ungdoms- som vuxenvården inom SiS.

Utgångspunkten för projektet var funderingar kring en del flickor som relativt snart efter utskrivning från LVU-vården blev föremål för LVM-placering. Vad hade gått snett? Hur skulle man utveckla vården för flickor för att förebygga deras rundgång inom vården? I rapporten redovisas en studie av två grupper flickor, en som endast förekommer inom LVU-vården och en grupp som förekommer inom LVU- och LVM-vården relativt nära i tiden. Grupperna hade ungefär samma problemtyngd vid inskrivningen till den särskilda ungdomsvården. Samtliga hade missbruk som en orsak till omhändertagandet. Åtta flickor/unga kvinnor ur vardera gruppen följdes upp i journalerna, två ur respektive grupp intervjuades.