3 2019 Ungdomar utskrivna från SiS särskilda ungdomshem 2018

Utgivningsår: 2019

ISBN: 978-91-87053-65-8

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 3

Denna rapport redovisar uppgifter från ADAD utskrivningsintervjuer, som görs i samband med att ungdomarna skrivs ut eller friges från ett av SiS särskilda ungdomshem. Intervjuerna syftar till att ge ungdomarna en möjlighet att tala om hur de har upplevt vistelsen på institutionen, bland annat genom att fråga ungdomarna om de har fått hjälp och hur delaktiga de har varit i sin vård och behandling. År 2018 skedde 1237 utskrivningar och frigivningar. Rapporten bygger på de totalt 926 utskrivningsintervjuer som genomfördes med ungdomar under året.

Resultatet av intervjuerna redovisas i rapporten i form av tabeller. Rapporten inleds med en kort beskrivning av SiS ungdomsvård, av ADAD-intervjuerna och av materialet. Rapporten är sammanställd av SiS vård- och behandlingsenhet.

Dela sidan med andra