3 2018 Personer intagna på SiS LVM-hem 2017

Utgivningsår: 2018

ISBN: 978-91-87053-58-0

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 3

Med hjälp av DOK-systemet samlar SiS årligen in information om de klienter som vårdats på LVM-institutioner. Genom inskrivningsintervjuer dokumenteras bakgrund, livssituation och vårdbehov och den insamlade kunskapen är viktig för såväl verksamma behandlare som beslutsfattare och forskare.

Klienterna får genom intervjun en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation och tala om vad de vill ha hjälp med. Inom SiS används informationen bland annat som underlag för SiS utredning LVM och behandlingsplanering. Rapporten beskriver information om de intagna klienterna och redovisar deras förutsättningar för 2017.

Under 2017 togs 985 enskilda personer in på SiS LVM-institutioner. Information om 861 individer ingår tabellverket, varav 296 kvinnor och 565 män.

Dela sidan med andra