3 2017 Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2015. En tabellsammanställning av DOK utskrivningsintervju

Utgivningsår: 2017

ISBN: 978-91-87053-47-4

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 3 2017

I denna rapport redovisas utskrivningsintervjuer som har gjorts i samband med att klienter skrivs ut från SiS LVM-institutioner. Syftet med de strukturerade DOK-intervjuerna är att klienterna ska få möjlighet att beskriva hur de har upplevt tiden på institutionen. I samband med varje intervju redogör även personalen för klientens vistelse. I tabellverket ingår uppgifter om totalt 910 enskilda klienter, 613 män och 297 kvinnor.

Dela sidan med andra