3 2015 Forskningsprojekt finansierade av Statens institutionsstyrelse, SiS

Utgivningsår: 2015

ISBN: 978-91-87053-34-4

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 3 2015

Pris: 100 kr

Forskning och utveckling har alltid haft en framskjuten plats inom SiS.
Myndigheten finansierar en rad forsknings- och utvecklingsprojekt som ska förbättra vården och höja personalens kompetens. Den här rapporten presenterar de nya forskningsprojekt inom ungdomsvård och missbruksvård som påbörjas under 2015. Dessutom redovisas pågående och avslutad forskning från tidigare år.

Presentationen innehåller uppgifter om huvudsökande och beviljat belopp, liksom en beskrivning av projektens innehåll.