3 2014 Forskningsprojekt finansierade av Statens institutionsstyrelse, SiS

Utgivningsår: 2014

ISBN: 978-91-87053-28-3

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 3 2014

Pris: 100 kr

Forskning och utveckling har alltid haft en framskjuten plats inom SiS. Myndigheten finansierar en rad forsknings- och utvecklingsprojekt som ska förbättra vården och höja personalens kompetens.

Den här rapporten presenterar de nya forskningsprojekt inom ungdomsvård och missbruksvård som påbörjas under 2014. Dessutom redovisas pågående och avslutad forskning från tidigare år. Presentationen innehåller uppgifter om huvudsökande och beviljat belopp, liksom en beskrivning av projektens innehåll.

Dela sidan med andra