3 2011 Används tvångsåtgärder oftare för pojkar än för flickor inom den statliga ungdomsvården?

Resultat från intern statistik och intervjuer med personal

Utgivningsår: 2011

ISBN: 978-91-972745-5-5

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 3 2011

Pris: 100 kr

Personal på SiS särskilda ungdomshem har rätt att använda särskilda befogenheter. Det vill säga tvångsåtgärder som bedöms vara nödvändiga för att vården ska kunna genomföras. Exempel på särskilda befogenheter är avskiljning, urinprovstagning och kroppsvisitation.

Bakgrunden till den här studien är en intern kartläggning som visar att särskilda befogenheter används oftare i vården av pojkar än i vården av flickor. De är dessutom kraftfullare och av mer ingripande karaktär. Även extern forskning har visat på skillnader i bemötande beroende på kön.

Studien är en del i SiS arbete med jämställd vård och behandling och bygger på klientdata och intervjuer med personal. Resultatet visar på skillnader i användningen av tvångsåtgärder. Vissa av dem hanteras olika beroende på om det är pojkar eller flickor som behandlas.

Dela sidan med andra