3 2009 Konflikthantering i ungdomsvård ur ett sociologiskt perspektiv

Författare: David Wästerfors

Utgivningsår: 2009

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 3 2009

Pris: 160 kr

Ett bråk passerar sällan obemärkt, tvärtom väcker det människors intresse och engagemang. Men vad innebär uppmärksamheten för bråkets utveckling? Hur hanteras en mellanmänsklig konflikt?

Denna rapport berättar om bråkets betydelse, varierande förlopp och hantering i ungdomsvården utifrån etnografiskt material (observationer och intervjuer) från framför allt en institution, här kallad Silverbäcken.

Med hjälp av empiriska exempel argumenterar författaren för ett sociologiskt perspektiv på ungdomsvårdens konflikthantering. Konflikter visar sig vara sammanflätade med institutionens vardagliga sysslor, och personalens tillrättavisningar eller ingripanden ”förhandlas fram” i socialt samspel.

En rad användbara begrepp förklaras och belyses: mikropolitik, eskalering och de-eskalering, situationella och institutionella åtgärder, going concerns, behärskning, bråkförklaringar och låtsasbråk. Rapporten innehåller även en forskningsöversikt och reflektioner över forskarens relation till fältet.

David Wästerfors är verksam som forskare och lärare vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Dela sidan med andra