3 2003 Kultur - Forskning - Missbruk - Vård. Motsägelser

Författare: Göran Johansson

Utgivningsår: 2003

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 3 2003

Pris: 106 kr

Just nu pågår en mångmiljonsatsning på kunskapsbaserat socialt arbete. Evidensbaserade behandlingsmetoder efterlyses. Inom SiS skall vården baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Är det självklart att det skall (eller kan) vara så?

Socialantropologen Göran Johansson för ett teoretiskt resonemang kring forskning och praktik inom socialt arbete i allmänhet och inom missbrukarvården i synnerhet. Han påpekar: I begynnelsen var praktiken. Sedan kom utbildningen. Forskningen kom sist. I dag ser sig forskarsamhället emellertid som om det omvända vore naturligast, som om varken utbildning eller praktik borde förekomma – kanske inte kan förekomma – innan forskarna varit på plats och sagt sitt.