3 1999 Ungdomar från särskilda ungdomshem i Stockholms brottsliga nätverk

Författare: Jerzy Sarnecki

Utgivningsår: 1999

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 3 1999

Pris: 85 kr

I rapporten beskrivs de nätverk av brottsliga relationer som ungdomarna ingår i och hur intagningen av några ungdomar på särskilda ungdomshem påverkar de existerande nätverken samt om intagningen leder till etablering av nya nätverk.

Nätverksundersökningen omfattar alla personer under 21 år som under åren 1991–1995 misstänktes för brott i Stockholms stad och som registrerades av polisen samt misstänkta medbrottslingar till dessa.