3 1997 Etiska konflikter inom tvångsvård av ungdomar. Delrapport 1

Se även slutrapporten 1/99 - kräver särskild beställning.

Författare: Gunnel Colnerud

Utgivningsår: 1997

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 3 1997

Pris: 42 kr

Etiska dilemman förekommer dagligen i arbetet på särskilda ungdomshem. En av undersökningens viktigaste slutsatser är att personalen behöver reflektera över sina egna motiv och diskutera när integritetskränkningar, att tränga sig på, bestämma över, att hålla tyst eller röja förtroenden är berättigade.