Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

2/99 Med familjen för förändring

Institutionsbaserat familjearbete. Föräldraprojekt på särskilda ungdomshem och LVM-hem 1995-1998

Författare: Martha Kesthely

Utgivningsår: 1999

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 2/99

Pris: 85 kr

"Föräldraprojekt på särskilda ungdomshem och LVM-hem" genomfördes i samarbete med Föräldraföreningen mot narkotika (FMN), Sveriges invandrare mot narkotika (SIMON) och Hassela solidaritet. Projektet finansierades till stor del av Arvsfondsdelegationen i socialdepartementet.