Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

2/04 Årsrapport DOK 01

Personer inskrivna vid LVM-institutioner under år 2001. Bakgrund, livssituation och vårdbehov

Utgivningsår: 2004

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 2/04

Pris: 85 kr

I denna sjätte årsrapport från SiS dokumentationsprojekt inom missbrukarvården redovisas information om de klienter som var tvångs- eller frivilligt inskrivna vid SiS LVM-institutioner under år 2001. Rapporten redovisar personernas bakgrund, livssituation och vårdbehov vid inskrivningen. Rapporten innehåller också uppgifter om utskrivningar av klienter som skrivits in under 2001 samt ett avsnitt om hur LVM-klienternas sammansättning har sett ut sedan 1996, då denna typ av dokumentation startade på SiS.

Totalt redovisas data för 877 klienter, varav 32 procent var kvinnor och 68 procent män. Andelen tvångsinskrivna var 88 procent och två av tre av dem var omedelbart omhändertagen enligt 13§ LVM. De yngsta klienterna missbrukar i huvudsak narkotika, de äldsta i huvudsak alkohol. De missbrukare som kommer till SiS institutioner är de mest utsatta bland missbrukarna. De har stora problem på i stort sett livets alla områden. Endast varannan har egen bostad. Två tredjedelar är ensamboende och en av tre samboende lever tillsammans med en annan missbrukare. Varannan klient har erfarit missbruk eller psykiska problem eller både och under sin uppväxt.

Framför allt två förändringar har skett sedan 1996: Andelen klienter som inte har fyllt 30 år ökar stadigt under hela perioden och de frivilligt inskrivnas andel har minskat från cirka 30 till drygt 10 procent.