Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

2/03 Att bedöma risk för återfall bland antisociala unga

En kunskapsöversikt

Författare: Niklas Långström

Utgivningsår: 2003

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 2/03

Pris: 160 kr

Upprördheten är ofta stor när en vårdomhändertagen ungdom återfaller i antisocialt beteende. Men vilka förutsättningar finns det att bedöma nivå och karaktär på risken för att detta ska inträffa? Hur avgör man om den unge är tillräckligt ofarlig för sin omgivning inför vård i öppnare former eller ute i samhället? Sedan ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård tillkommit som klientgrupp inom SiS har sådana frågor fått förnyad aktualitet.

Denna kunskapsöversikt rör möjligheter och begränsningar med bedömningar av risk för fortsatt antisocialt utagerande bland unga. Den första delen innehåller en beskrivning av forskningsläget, den andra presenterar bedömningsprinciper och beslutsstöd som skulle kunna användas inför permissioner, vård i öppnare former och riskreducerande behandling.