2/02 Unga förövare av sexuella övergrepp

Tunagårdens behandlingsmodell

Författare: Åsa Jeppsson, Inga Tidefors Andersson, Ewa Löwdahl

Utgivningsår: 2002

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 2/02

Pris: 85 kr

Tunagården är ett särskilt ungdomshem, en öppen behandlingsavdelning med nio platser. Institutionen tar emot pojkar mellan 14 och 20 år som begått sexuella övergrepp. Projektet Målgrupp unga sexualförövare är ett tvåårigt utvecklingsprojekt med syftet att utveckla behandlingen av unga sexuella förövare, en speciell, liten men svårbehandlad grupp. En grundtanke i projektet har varit att verksamheten skall genomsyras av insikt och kunskap om den specifika problematik dessa ungdomar har och att hela personalgruppen skall vara delaktig.

I rapporten presenteras den process som ägt rum under Tunagårdens utvecklingsarbete med unga förövare, den behandlingsmodell som utvecklats samt en sammanfattning av den internationella forskningen på området. Tunagårdens behandlingsarbete vilar på en psykodynamisk grund och består av miljöterapi, individuella samtal, gruppsamtal, nätverksarbete, äventyrsbehandling och skolverksamhet.

Dela sidan med andra