2 2016 Personer intagna på SiS LVM-hem 2013 och 2014

En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju

Utgivningsår: 2016

ISBN: 978-91-87053-39-9

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 2 2016

Pris: 100 kr

Med hjälp av DOK-systemet samlar SiS årligen in information om de klienter som vårdats på LVM-institutioner. Genom inskrivningsintervjuer dokumenteras bakgrund, livssituation och vårdbehov och den insamlade kunskapen är viktig för såväl verksamma behandlare som beslutsfattare och forskare.

Klienterna får genom intervjun en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation och tala om vad de vill ha hjälp med. Inom SiS används informationen bland annat som underlag för SiS utredning LVM och behandlingsplanering.

Rapporten beskriver information om de intagna klienterna och redovisar deras förutsättningar grafiskt för 2014 och i tabellform för 2013.

Denna rapport beskriver både 2013 och 2014. Under 2013 togs 949 enskilda personer in uppgifter för 785 personer redovisas i rapporten. 2014 togs 1081 enskilda individer in och i rapporten ingår uppgifter för 870 av dem.

Dela sidan med andra