2 2012 Utvärdering av en förstärkt vårdkedja för ungdomar som vårdats vid SiS-institution

Slutrapport

Författare: Tommy Lundström, Marie Sallnäs, Maria Andersson Vogel

Utgivningsår: 2012

ISBN: 978-91-87053-01-6

Rapportserie: Institutionsvård i fokus/Forskningsrapport

Rapportnummer: 2 2012

Pris: 200 kr

Utvärdering av en förstärkt vårdkedja för ungdomar som vårdats vid SiS-institution är en forskningsrapport som skildrar försöket med förstärkt vårdkedja för ungdomar som lämnar särskilda ungdomshem. Bakgrunden till försöket är de svårigheter som ungdomar står inför när de avslutar vårdperioden vid SiS. En central del i vårdkedjeprojektet har varit de särskilda samordnare som haft till uppgift att utgöra en länk mellan ungdomarna, deras familjer och inblandade myndigheter. Vårdkedjeprojektet omfattade placeringar från 15 kommuner och bestod, utöver tillsättande av samordnare, av en subvention på dygnsavgiften till SiS.

För att undersöka resultatet av samordnarnas arbete har ungdomar med eller utan samordnare undersökts. Utfallet har undersökts med hjälp av tre datakäller: (1) ungdomarnas uppgifter om hur de har det cirka ett år efter utskrivning, (2) hur många som återinskrivits ett år efter att de lämnat institutionen och (3) brottslighet två år efter utskrivning. Dessutom har samordnarna fyllt i enkäter om innehållet i sitt arbete.

Den samlade slutsatsen pekar på att ungdomar som tagit del av satsningen med samordnare inte fått en bättre situation än jämförbara ungdomar med ”vanliga insatser”. Denna förhållandevis säkra slutsats begränsar sig dock till återfall i brottslighet och återinskrivningar till SiS.

Dela sidan med andra