2 2011 Forskningsprojekt finansierade av Statens institutionsstyrelse, SiS

Utgivningsår: 2011

ISBN: 978-91-972745-4-8

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 2 2011

Pris: 100 kr

Forskning och utveckling har en framskjuten plats inom SiS. Myndigheten finansierar en rad forsknings- och utvecklingsprojekt som ska förbättra vården och höja personalens kompetens.

Den här rapporten presenterar de nya forskningsprojekt inom ungdomsvård och missbruksvård som påbörjades under 2011. Dessutom redovisas pågende och avslutad forskning från tidigare år. Presentationen innehåller uppgifter om huvudsökande och beviljat belopp, liksom en fyllig beskrivning av projektens innehåll.

Dela sidan med andra