2 2007 Vårdkedjeprojektet. Tre utvärderingsperspektiv

Författare: Johannes Fäldt, Jessica Storbjörk, Jessica Palm, Lars Oscarsson, Kerstin Stenius

Utgivningsår: 2007

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 2 2007

Pris: 191 kr

På uppdrag av Socialdepartementet har SiS sedan april 2004 genomfört det så kallade Vårdkedjeprojektet (VKP), vars syfte var att förbättra vården av vuxna missbrukare som vårdas enligt LVM och att förbättra samarbetet mellan kommuner och SiS institutioner. Utmärkande för projektet var att kommunerna fick §27-vården subventionerad och att det anställdes särskilda samordnare som fungerade som spindeln i nätet i första hand för klienten under klientens tid i projektet. En särskild behandlingsmetod, CRA, Community Reinforcement Approach, användes i projektet. Metoden är manualbaserad och beteendeinriktad med betoning på motiverande tekniker, MI, Motiverande samtal och Återfallsprevention.

Kommunerna Eskilstuna, Uppsala och Örebro och stadsdelarna Maria Gamla stan och Katarina Sofia i Stockholm sände LVM-klienter till i projektet deltagande SiS-institutionerna Hornö i Enköping, Rällsögården i Kopparberg och Runnagården i Örebro. De två förstnämnda tar emot manliga, det sistnämnda kvinnliga klienter. Under den utvärderade projekttiden, 1 juli 2004–31 december 2005, tackade 74 av 98 möjliga klienter ja till att delta i projektet.

I uppdraget till SiS ingick att försöksverksamheten skulle utvärderas. Uppdraget har genomförts av Stockholms och Örebro universitet i samarbete. Projektledare har varit Kerstin Stenius vid SoRAD medan Lars Oscarsson har lett programutvärderingen. Själva utvärderingen är genomförd i tre fristående studier av Johannes Fäldt vid Örebro universitet och Jessica Palm och Jessica Storbjörk vid SoRAD, Stockholms universitet.