2 2003 Ungdomarnas upplevelse av sluten ungdomsvård

En jämförelse med LVU-placeringar och fängelse

Författare: Jessica Palm

Utgivningsår: 2003

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 2 2003

Pris: 85 kr

SiS särskilda ungdomshem har sedan januari 1999 en ny klientgrupp, ungdomar som gjort sig skyldiga till grova brott i åldern 15–17 år och som dömts till sluten ungdomsvård (LSU) istället för fängelse. I forskningsprojektet Utvärdering av sluten ungdomsvård har den nya påföljden utvärderats. Det är ungdomarnas egen uppfattning om sin vistelse på särskilda ungdomshem som står i fokus i denna rapport.

Innebär LSU i mindre utsträckning än fängelse en negativ inverkan på ungdomarna, i större utsträckning vård och behandling, men ändå samma nivå av repression/straff? Hur påverkas de LVU-placerade av att vårdas tillsammans med dömda till sluten ungdomsvård? Detta har undersökts genom att ställa frågor till ungdomar, både dömda till sluten ungdomsvård och LVU-placerade samt intagna på kriminalvårdsanstalter med specialisering mot unga dömda.

Dela sidan med andra