2 2001 Kommunikativ pedagogik och särskilda ungdomshem

Författare: Per Gerrevall och Håkan Jenner (red)

Utgivningsår: 2001

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 2 2001

Pris: 160 kr

Inlärningsproblem, avbruten skolgång, skolk, särbehandling och mobbning. De ungdomar som omhändertas och placeras på ungdomshem har ofta dåliga erfarenheter av skolan. Vilka möjligheter ger SiS dem att reparera sin bristfälliga skolgång och återvända till ett samhälle som ställer allt högre krav på kunskap och utbildning?

Forskare från Växjö universitet har undersökt pedagogikens villkor och möjligheter inom de särskilda ungdomshemmen. De har gjort observationer, intervjuer med lärare, deltagit i utvecklingsarbete och kartlagt läs- och skrivsvårigheter.