2 1999 "Plötsligt får man lust att leva"

Författare: Eva Johansson och Mats Fridell

Utgivningsår: 1999

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 2 1999

Pris: 63 kr

I rapporten redovisas resultat från intervjuer med 24 narkotikamissbrukare som gjort självmordsförsök under sin missbruksperiod. Rapporten beskriver olika situationer då narkomaner är speciellt känsliga för självmordstankar och benägna att göra självmordsförsök; vid försämrad psykosocial situation, frihetsberövande, utsatthet och psykisk sjukdom.