2 1998 Ett § 12-hem för flickor. Omdefinitioner inom ungdomsvården

Författare: Berit Andersson

Utgivningsår: 1998

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 2 1998

Pris: 63 kr

Vad händer när ett ungdomshem ändrar målgrupp från pojkar till flickor? Hur påverkas verksamhetens utformning, personalens roller och attityder? Flickorna tyr sig främst till kvinnlig personal, vilkas behandlarroll stärks, medan den manliga personalen, som tidigare haft huvudansvar för disciplinering, bemötande av våldshot o s v förlorar i auktoritet och status.

Projektet har bedrivits vid Behandlingshemmet Ljungaskog.