Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

1/98 Rällsögården, 40 års verksamhet vid ett behandlingshem för vuxna missbrukare

Författare: Kerstin Möller, Arne Gerdner och Anita Oscarsson

Utgivningsår: 1998

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 1/98

Pris: 127 kr

Författarna har studerat en SiS-institution för missbrukare och utvecklingen av dess vårdideologi och metoder sedan starten 1958. Genom studien ges möjlighet att identifiera trender och belysa klientprofilers utveckling under lång tid.