12 2012 Personer intagna på LVM-institutioner 2011

En sammanställning av DOK inskrivningsintervju

Utgivningsår: 2012

ISBN: 978-91-87053-12-2

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 12 2012

Pris: 100 kr

Med hjälp av DOK-systemet samlar SiS årligen in information om de klienter som vårdats på LVM-institutioner. Genom inskrivningsintervjuer dokumenteras bakgrund, livssituation och vårdbehov, och den insamlade kunskapenär viktig för såväl verksamma behandlare som beslutsfattare och forskare.

Sammanställningen för 2011 visar bland annat att LVM-klienter är en grupp med stora hälsoproblem, inte minst psykiska. Var tredje intervjuad har någon gång försökt begå självmord. Majoriteten av de äldre klienterna vårdas för missbruk av alkohol, medan de yngre klienterna framför allt vårdas för missbruk av narkotika. Omkring hälften av de yngre har vid inskrivningen ett aktivt injektionsmissbruk. Bland alla klienter saknar cirka hälften egen bostad och endast var tionde har haft inkomster av arbete under månaden före intagning på SiS. En stor majoritet säger att de vill förändra sin situation och behöver institutionens hjälp.

Många har redan erfarenhet av tvångsvård. Nästan 4 av 10 har tidigare vårdats för missbruk med stöd av LVM.

Dela sidan med andra