Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

1/08 Det slutna tjejrummet. Missbrukande flickor i tvångsvård

Författare: Karin Trulsson

Utgivningsår: 2008

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 1/08

Pris: 160 kr

På SiS hade man länge varit medveten om behovet av ytterligare behandlingsalternativ för flickor i sena tonåren med uttalade missbruksproblem. För att något råda bot på situationen öppnades LVU-hemmet Rebecka med 9 platser hösten 2003. Karin Trulsson, med långvarig såväl praktisk som teoretisk erfarenhet av missbrukarvård för kvinnor och flickor fick tillsammans med ledningen på Rebecka uppgiften att formulera ett behandlingsprogram och följa dess implementering inom ramen för utvecklingsprojektet Teori möter praktik – Om missbrukande flickor i tvångsvård. Denna rapport är en slutrapport från projektet.

Rapporten innehåller, förutom en beskrivning av själva programmet och dess implementering, en beskrivning av vårdens utveckling ur flickornas, personalens och några utomstående nyckelpersoners perspektiv. Området är föga forskat i och rapporten utgör därför ett välbehövligt bidrag till kunskapen om behandling av missbrukande flickor.