Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

1/07 Erfarenhetsinlärning och lärstilar

Analys och standardisering av Kolb´s Learning Style Inventory i svensk version. With an english summary

Författare: Sven Marke och Zvonimir Cesarec

Utgivningsår: 2007

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 1/07

Pris: 160 kr

Denna rapport är ett led i SiS strävan att tillhandahålla lättadministrerade, för svenska förhållanden anpassade utredningsinstrument. LSI, Kolbs's Learning Style Inventory, används för att testa vilken inlärningsstil olika människor har, vilket är av betydelse vid val av t ex behandlingsmetoder, som syftar till att ändra klientens beteende. Inte heller behandlarnas lärstil är oviktig när de väljer vilka metoder de ska arbeta med.

Standardiseringen baseras på svaren från närmare 3 000 personer som har besvarat LSI-2. Huvudgrupperna görs av socionomstuderande och specialistläkare. Resultaten visar att lärstilen skiljer sig systematiskt mellan män och kvinnor, mellan olika yrkes- och utbildningsgrupper men däremot inte mellan olika åldersgrupper.