Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

1/04 Från miljöterapi till KBT

Institutionsbehandling av kriminella pojkar

Författare: Bengt Daleflod och Martin Lardén

Utgivningsår: 2004

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 1/04

Pris: 85 kr

I rapporten beskrivs ett projekt att implementera ett behandlingsprogram på ett särskilt ungdomshem. Idag finns olika KBT-program på 11 ungdomsinstitutioner inom SiS och ytterligare 7 planerar att införa sådana. Men på Sundbo finns pionjärerna. De gick i spetsen för en utveckling som idag framstår som alltmer självklar.

Det fanns ett utgångsprogram, en vision, som Sundbo har försökt att förverkliga. Psykologerna Bengt Daleflod och Martin Lardén ger i rapporten en bakgrund till projektet genom att redogöra för dess utgångspunkter. De redovisar tillvägagångssättet, de insatser som gjorts och de metoder som används idag på Sundbo. Rapporten kan vara till hjälp för andra som vill sjösätta liknande program.

Rapporten finns endast för beställning.