Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

1/03 Psykisk och somatisk belastning hos tvångsvårdade kvinnor

LVM- och LVU-vårdade kvinnor vid Lunden

Författare: Iréne Jansson och Mats Fridell

Utgivningsår: 2003

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 1/03

Pris: 106 kr

Lunden består av dels Ungdomshemmet, en avdelning för missbrukande flickor i åldern 16–20 år placerade enligt LVU (Lagen om vård av unga), dels LVM-hemmet, en avdelning för tvångs- och frivilligt vårdade kvinnor med stöd av LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) och Socialtjänstlagen, SoL.

I rapporten beskrivs bakgrund, fysisk och psykisk sjukdomsbild och vårdkonsumtion bland flickor och kvinnor som utretts på Lunden mellan januari 1997 och juni 2000. Klienterna är utredda med ett stort antal tester. LVU- och LVM-klienterna jämförs med varandra och med andra jämförbara klient- och patientmaterial.