10 2012 Missbruk och ätstörning

Kunskapsstöd och praktisk vägledning för behandlingspersonal inom missbruksvård

Författare: Caroline Björck och Kerstin Ekeroth

Utgivningsår: 2012

ISBN: 978-91-87053-11-5

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 10 2012

Pris: 100 kr

Missbruk och ätstörning är allvarliga tillstånd med hög dödlighet. Sambandet mellan dem antas vara högt men mycket kunskap saknas fortfarande. Både missbruk och ätstörningar har flera gemensamma nämnare men även viktiga skillnader.

Syftet med den här rapporten är att förmedla kunskap om ätstörningar i samband med missbruk och ge praktiskt användbara rekommendationer och förslag för att förbättra vården av missbrukare med symptom på ätstörning.

Intervjuer med klienter på SiS LVM-hem visar att många själva anser att de har problem med mat och ätande. Det gäller både män och kvinnor.

Rapporten riktar sig specifikt till behandlingspersonal som kommer i kontakt med vuxna missbrukare men även till annan personal inom hälso- och sjukvården och inom socialt arbete som kommer i kontakt med individer med missbruksproblem.

Dela sidan med andra