1 2023 Allierad eller alienerad? Om anhöriga och LVM-vård

Författare: Karin Berg, Frida Petersson, Anette Skårner

Utgivningsår: 2023

ISBN: 978-91-87053-94-8

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapporten sätter fokus på anhöriga till klienter inom LVM-vården ur såväl klienternas och deras anhörigas som personalens perspektiv och erfarenheter. Den bygger på resultaten från ett SiS-finansierat forskningsprojekt som startade 2017: ”Allierad eller alienerad? Om hur samspelet mellan klienter, anhöriga och personal formeras och utvecklas under LVM-vården.”

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med klienter och deras anhöriga samt fokusgrupper med personal från fyra LVM-institutioner, två för män och två för kvinnor.

Dela sidan med andra