1 2020 SiS Rapport Akutavdelningar på särskilda ungdomshem

Författare: Lina Ponnert, Susanna Johansson och Kerstin Svensson

Utgivningsår: 2020

ISBN: 978-91-87053-68-9

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 1

Dela sidan med andra