1 2019 Läs- och skrivinterventioner för klienter boende på LVM-institutioner

Utgivningsår: 2019

ISBN: 978-91-87053-66-5

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 1

Pris: 200 kr

Den här rapporten beskriver resultat från ett forskningsprojekt finansierat av SiS, Statens institutionsstyrelse. Studiens syfte har varit att erbjuda läs- och skrivåtgärder till de klienter som hade eller upplevde skriftspråkliga svårigheter.

Tidigare studier har beskrivit en kraftig överrepresentation av läs- och skrivsvårigheter bland personer placerade på olika typer av institutioner som fängelser, psykiatriska kliniker och särskilda ungdomshem. I den här studien prövas och utvärderas effekterna av läs- och skrivinterventioner till klienter med upplevda lässvårigheter på LVM-institutioner.

Dela sidan med andra