1 2012 Personlighetstestet Grundläggande karaktärsdrag

Basic Character Trait Test (BCT)

Författare: Zvonimir Cesarec, Mats Fridell

Utgivningsår: 2012

ISBN: 978-91-972745-9-3

Rapportserie: Institutionsvård i fokus/Forskningsrapport

Rapportnummer: 1 2012

Pris: 200 kr

Basic Character Trait Test (BCT) är ett strukturerat bedömningsinstrument som mäter grundläggande karaktärsdrag och personlighet enligt klassisk psykoanalytisk teori. BCT är ett komplement till andra större personlighetstest och kan användas såväl kliniskt som i forskningssammanhang.

Testet har hittills använts mest bland missbrukare och patientgrupper med stora inslag av personlighetsstörningar, men är användbart i de flesta psykiatriska grupper och grupper med psykosomatiska sjukdomar.

BCT kan administreras av institutionspersonal och andra medarbetargrupper som fått instruktioner och vägledning, men tolkning och återkoppling till patient eller klient bör göras av psykolog. Med föreliggande manual utvecklas stödet avsevärt till dem som använder testet kliniskt eller i forskningssammanhang.

Dela sidan med andra