1 2006 Att starta ett särskilt ungdomshem - exemplet Klarälvsgården

Författare: Lars Bergström och Annika Rudqvist

Utgivningsår: 2006

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 1 2006

Pris: 160 kr

Den 1 januari 1999 trädde en ny lag i kraft, Lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU. Sluten ungdomsvård skall framför allt vara ett alternativ till tidsbestämt fängelsestraff för ungdomar som begår allvarliga brott i 15-17-årsåldern. Syftet med den nya påföljden var att inte blanda unga, ofta förstagångsbrottslingar, med vuxna, "kroniskt" kriminella. Därför verkställs domen vid SiS särskilda ungdomshem.

Lagstiftaren hade beräknat att ett tiotal platser per år skulle behövas för pojkar dömda enligt LSU. Denna beräkning visade sig vara alltför optimistisk och redan år 2000 uppskattades behovet till 40 platser. För att tillgodose platsbehovet beslöt SiS att öppna en ny institution, Klarälvsgården, under år 2001. Denna rapport handlar om vedermödorna vid inrättandet av en ny institution. Författarna Lars Bergström och Annika Rudqvist har intervjuat personal och institutionsledning och observerat verksamheten och sedan sammanställt sina resultat i föreliggande rapport.

Dela sidan med andra