1 2005 Ger ART bättre behandlingseffekter?

Utvärdering av metoder på tre ungdomshem

Författare: Rolf Holmqvist, Teci Hill och Annicka Lang

Utgivningsår: 2005

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 1 2005

Pris: 160 kr

Sundbo ungdomshem, ett särskilt ungdomshem för pojkar beläget i Fagersta, har sedan 1996 använt en ny behandlingsmodell med KBT-inriktning där ART (Aggression Replacement Training) är ett huvudinslag. Denna typ av behandling har visat sig framgångsrik i studier i USA.

Trots att flera institutioner i Sverige, både inom SiS och utanför, har tillämpat hela eller delar av modellen har ingen effektutvärdering gjorts förrän nu. Det huvudsakliga utfallsmåttet var pojkarnas kriminalitet efter behandlingen, vilket sjönk något efter behandlingen. Frågan är om det är tack vare KBT, ART och teckenekonomi.

Så här säger en av pojkarna som intervjuats i studien: Men ART, sitta och träna, nicka i tid, be om ursäkt och sånt. Det kan dom flesta, det tror jag. Tror du det? Ja, någorlunda så kan dom göra det. Och om dom inte kan så ska dom inte sitta och kolla på tavlan, dom fem punkter som man ska göra, det ska ju vara mer praktiskt. Tycker du att ART hjälper någonting? Nej. Det har inte blivit någon skillnad där, känner du? Nej, inte på grund av ART. Det är på grund av att jag väljer att inte slå.