1 2003 "Det är dom här jag har och inte har."

Om LVM-vårdade narkotikamissbrukares sociala nätverk

Författare: Anette Skårner och Margareta Regnér

Utgivningsår: 2003

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 1 2003

Pris: 106 kr

Citatet som utgör bokens titel är Rosas, som också säger: "Jag lever redan utan dom det är svårt att leva utan. Jag är ensam, ännu mera ensam." Dessa uttalanden sammanfattar rapportens innehåll. Efter långvarigt tungt narkotikamissbruk har nätverken glesats ut för de flesta. Familjen har gett upp, barnen är omhändertagna, vänner har dött, kärleksliv är svårt att förena med missbrukarliv. Professionella, behandlare, socialarbetare, läkare finns att tillgå i perioder men någon kontinuitet är det sällan frågan om. Vänner utanför missbrukarkretsarna förekommer sällan.

Långvarig professionell hjälp med många olika typer av insatser är en förutsättning för att personer med långvarigt missbruk kan lämna missbruket och träda in i samhället.

Dela sidan med andra