1 2002 Missbrukare med psykiska störningar och psykiatripatienter

Jämförelser baserade på ASI, SASB och DMT

Författare: Bengt-Åke Armelius, Kerstin Armelius, Håkan Larsson och Elisabet Sundbom

Utgivningsår: 2002

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 1 2002

Pris: 74 kr

Rapporten innehåller tre artiklar rörande LVM-klienters problembelastning och probleminsikt jämfört med andra klient- och patientgrupper.

I den första artikeln redogörs för LVM-klienternas problembild och deras egen uppfattning om problemens allvar och hjälpbehov såsom de kommer fram i en ASI-intervju (Addiction Severity Index). ASI används som screeningsinstrument inom såväl missbruks- som kriminalvården.

Den andra artikeln jämför självbilden hos fyra grupper, två grupper missbrukare och två patientgrupper inom psykiatrin. Självbild skattades med hjälp av SASB-formuläret (Structural Analysis of Social Behavior).

Den tredje artikeln belyser försvarsmönster hos två missbruksgrupper, två grupper av psykiatripatienter samt en grupp icke-patienter.

Artiklarna ger värdefulla kunskaper om en svår grupp LVM-vårdade missbrukares personlighet, deras uppfattning om sina problem och hjälpbehov inom olika livsområden, självuppfattning och självbild samt hur de hanterar sina problem. Kunskaperna kan användas som vägledning vid val av motivations- och behandlingsinsatser för denna grupp missbrukare.