1 2000 Tvång och tillit

LVM-vården som kulturell ingenjörskonst - exemplet Hornö

Författare: Göran Johansson

Utgivningsår: 2000

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 1 2000

Pris: 169 kr

Författaren visar genom antropologisk metod vad begreppen behandling, utredning, motivation och förändring innebär i praktiken. Enligt Johansson liknar strukturen hos tvångsvården en övergångsritual genom avskiljning, övergång och återinträde i samhället.