1 1999 Etik och ungdomsvård - en empirisk studie av anställdas etiska problem inom tvångsvård av ungdomar

Författare: Gunnel Colnerud

Utgivningsår: 1999

ISSN:

Rapportserie: Forskningsrapport

Rapportnummer: 1 1999

Pris: 63 kr

Personalen på särskilda ungdomshem fick i smågrupper resonera kring erfarenheter av etiska svårigheter i verksamheten. Diskussionerna sammanfattas i ett antal teman, alla med en etisk dimension.

Dela sidan med andra