LVM-hem

Kontaktuppgifter

 • SiS LVM-hem Fortunagården

  SiS LVM-hem Fortunagården

  Adress: Doktorsgatan 9, 331 56 Värnamo

  Telefon växel: 010-453 68 00

  Fax: 010-453 68 10

  fortunagarden@stat-inst.se

  Tillförordnad institutionschef: Charlotte Erjlot

  Målgrupp: Kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa.


 • SiS LVM-hem Gudhemsgården

  SiS LVM-hem Gudhemsgården

  Adress: Gudhemsgården 9

  521 94

  Falköping

  Telefon växel: 010-453 62 00

  Fax: 010-453 62 10

  gudhemsgarden@stat-inst.se

  Institutionschef: Ulrika Hermansson

  Målgrupp: Män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Institutionen kan ta emot män med psykisk ohälsa samt med utagerande beteende/våldsbeteende. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov, klienter med läkemedelsassisterad behandling och opioidmissbruk.


 • SiS LVM-hem Hessleby

  SiS LVM-hem Hessleby

  Adress: 598 97 Mariannelund

  Telefon växel: 010-453 65 00

  Fax: 010-453 65 10

  hessleby@stat-inst.se

  Institutionschef: Michael Nilsson

  Målgrupp: Män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Institutionen kan ta emot män med psykisk ohälsa samt med utagerande beteende/våldsbeteende. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov.


 • SiS LVM-hem Hornö

  SiS LVM-hem Hornö

  Adress: Vallby, Hornö 17, 745 98 Enköping

  Telefon växel: 010-453 59 00

  Fax: 010-453 59 10

  horno@stat-inst.se

  Institutionschef: Andre Andersson

  Målgrupp: Män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Institutionen kan ta emot män med psykisk ohälsa samt med utagerande beteende/våldsbeteende. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov, klienter med läkemedelsassisterad behandling och opioidmissbruk.


 • SiS LVM-hem Lunden

  SiS LVM-hem Lunden

  Adress: S:t Lars väg, Byggnad 91, 222 70 Lund

  Telefon växel: 010- 453 30 00

  Fax: 010-453 30 10

  lunden@stat-inst.se

  Tillförordnad institutionschef: Björn Torshall

  Målgrupp: Kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Institutionen kan ta emot kvinnor med psykiskt ohälsa samt med utagerande beteende/våldsbeteende. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov. Institutionen har en särskilt förstärkt avdelning (SFA) som har i uppdrag att bedriva vård för kvinnor med särskilda vårdbehov.


  SiS LVM-hem Lunden, enhet Karlsvik

  Adress: Nybyvägen 56, 243 93 Höör

  Telefon växel: 010-453 30 00

  Telefon direkt: 010-453 30 60

  Fax: 010-453 30 94

  Målgrupp: Kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk och fysisk ohälsa.


 • SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund

  SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund

  Adress: Box 29, 178 21 Ekerö

  Besöksadress: Hammargården 15, Skå

  Telefon växel: 010-453 25 00

  Fax: 010-453 25 10

  rebecka-lvm@stat-inst.se

  Institutionschef: Rose Wiman

  Målgrupp: Kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov. Resursbehoven utgörs av personella resurser kopplade till gravida klienter i behov av specialistmödravård.


  SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund, enhet Ekebylund

  Adress: Skånela, 195 96 Rosersberg

  Telefon växel: 010-453 25 00

  Fax: 010-453 25 07

  ekebylund@stat-inst.se

  Målgrupp: Kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa.


 • SiS LVM-hem Renforsen

  SiS LVM-hem Renforsen

  Adress: 922 32 Vindeln

  Telefon växel: 010-453 55 00

  Fax: 010-453 55 10

  renforsen@stat-inst.se

  Institutionschef: Anna Danielsson

  Målgrupp: Kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov. Resursbehoven utgörs av personella resurser kopplade till klienter med låg funktionsnivå som är i behov av omfattande stöd i socialt samspel och vardagliga aktiviteter.


 • SiS LVM-hem Runnagården

  SiS LVM-hem Runnagården

  Adress: Box 413, 701 48 Örebro

  Besöksadress: Lingonstigen 2B, Örebro

  Telefon växel: 010-453 58 00

  Fax: 010-453 58 10

  runnagarden@stat-inst.se

  Institutionschef: Marie Arliden

  Målgrupp: Kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Institutionen kan ta emot kvinnor med psykisk ohälsa samt med utagerande beteende/våldsbeteende. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov, klienter med läkemedelsassisterad behandling och opioidmissbruk.


 • SiS LVM-hem Rällsögården

  SiS LVM-hem Rällsögården

  Adress: Rällsögården 106, 714 93 Kopparberg

  Telefon växel: 010-453 57 00

  Fax: 010-453 57 10

  rallsogarden@stat-inst.se

  Institutionschef: Ingrid Öhrling

  Målgrupp: Män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa.


  SiS LVM-hem Rällsögården, avdelning Östergården/Södergården

  Adress: Gammelbo 777, 711 98 Ramsberg

  Telefon växel: 010-453 57 00

  rallsogarden@stat-inst.se


 • SiS LVM-hem Älvgården

  SiS LVM-hem Älvgården

  Adress: Älvgården 4, 776 90 Hedemora

  Telefon växel: 010-453 70 00

  Fax: 010-453 70 10

  alvgarden@stat-inst.se

  Institutionschef: Maria Krantz

  Målgrupp: Män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Institutionen har särskild kompetens för medicinsk omvårdnad och har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov. Resursbehoven utgörs av sjukvårdskompetens, utrustning och personella resurser kopplade till klienter med omfattande omvårdnadsbehov.


 • SiS LVM-hem Östfora

  SiS LVM-hem Östfora

  Adress: 744 97 Järlåsa

  Telefon växel: 010-453 60 00

  Fax: 010-453 60 10, jourtid: 018-564 502

  ostfora@stat-inst.se

  Institutionschef: Catarina Liljegren

  Målgrupp: Män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Institutionen har särskild kompetens för medicinsk omvårdnad. Institutionen har uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov, bestående av sjukvårdskompetens, utrustning och kapacitet för stora omvårdnadsbehov.


Dela sidan med andra