3/03 Det finns inga hopplösa fall, eller ..?

Unga kvinnors möte med vården inom SiS

Författare: Mai-Louise Björk och Inger J:son Knodt

Utgivningsår: 2003

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 3/03

Pris: 74 kr

"Det finns inga hopplösa fall" är ett samarbetsprojekt mellan Ljungaskog, ett särskilt ungdomshem, och Runnagården, ett LVM-hem. Syftet har varit att utveckla vården för flickor och kvinnor på basis av erfarenheter från såväl ungdoms- som den vuxna missbrukarvården inom SiS.

En manual för att strukturera behandlingen utformades. Den beaktar de faktorer som har betydelse för vården av kvinnliga missbrukare och inte minst deras hjälpbehov och egna önskemål om behandlingen. Manualen bygger på kunskaper kring unga kvinnors socialiseringsprocess och formandet av den egna identiteten, processer som i missbrukande kvinnors fall inte sällan har varit bristfälliga.

Dela sidan med andra