Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

2/98 Bli sedd, välja väg och förändras

Utvärdering av utredningsarbetet på Villa Ljungbacken

Författare: Göran Sandell och Jeanette Olsson

Utgivningsår: 1998

ISSN:

Rapportnummer: 2/98

Pris: 63,5 kr

Utvärdering av utredningsarbetet vid Villa Ljungbacken – en ungdomsinstitution inom SiS.

Vad tyckte ungdomar, föräldrar och socialsekreterare om utredningsarbetet och vistelsen vid Villa Ljungbacken? 45 ungdomar, varav 25 flickor, ingår i studien. Samtliga berörda socialsekreterare samt åtta ungdomar och åtta föräldrar/föräldrapar har intervjuats.